Sign In
07/05/2024 | Nguyễn Thanh Sang
{{ getLanguage('VanBan_FontSize', 'Cỡ chữ', 'Font size') }}: {{ getLanguage('VanBan_Reduce', 'Giảm', 'reduce') }} (A-) {{ getLanguage('VanBan_Default', 'Mặc định', 'Default') }} (A) {{ getLanguage('VanBan_Inscrease', 'Tăng', 'Inscrease')}} (A+)
{{ getLanguage('VanBan_Contrast', 'Tương phản', 'Contrast') }}: {{ getLanguage('VanBan_IncreaseContrast', 'Tăng tương phản', 'Increase the contrast') }} (Tăng tương phản+) 
                      {{ getLanguage('VanBan_ReduceContrast', 'Giảm tương phản', 'Reduce the contrast') }}
                    (Giảm tương phản-)
Thông báo điều chỉnh, bổ sung nhu cầu thi tuyển công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội năm 2024

​.


THÔNG BÁO

Điều chỉnh, bổ sung nhu cầu thi tuyển công chức khối Đảng,
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội năm 2024
-----

 

Căn cứ Kế hoạch số 148-KH/TU ngày 17/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội năm 2024, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo số 486-TB/BTCTU, ngày 19/4/2024 về nhu cầu thi tuyển công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội năm 2024 với các nội dung như sau:

Do một số cơ quan, đơn vị, địa phương điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo điều chỉnh, bổ sung nhu cầu thi tuyển công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội năm 2024 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng

a) Điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng của Liên đoàn Lao động tỉnh; Huyện ủy Phú Giáo.

b) Bổ sung nhu cầu tuyển dụng của Thành ủy Thủ Dầu Một, Thành ủy Bến Cát.

(Đính kèm bảng tổng hợp nhu cầu vị trí việc làm cần tuyển)

2. Đối với nhu cầu tuyển dụng bổ sung: Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ban hành thông báo đến hết ngày 28/5/2024. (Các biểu mẫu kèm theo Hồ sơ đăng ký dự tuyển được đăng tải trên website của Tỉnh ủy Bình Dương).

3. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 486-TB/BTCTU, ngày 19/4/2024 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Trên đây là Thông báo Điều chỉnh, bổ sung nhu cầu thi tuyển công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội năm 2024.​


TB 497 dieu chinh nhu cau thi tuyen cong chuc.signed.pdf


{{ getLanguage('VanBan_SendFeedbackArticle', 'Gửi góp ý bình luận bài viết', 'Send feedback article')}}

{{Comment.Captcha}}

{{ getLanguage('VanBan_ListComment', 'Danh sách bình luận', 'List comment')}}

{{dataItem.FullName}} ({{dataItem.Email}}) {{dataItem.CreatTime}}

{{ getLanguage('VanBan_ArticleOther', 'Tin khác', 'Article other')}}

Tiêu đề
Hình ảnh
Chú thích ảnh
Tóm tắt
Nội dung
Link thay thế nội dung
Ngày xuất bản
Tin nổi bật
Tác giả
Phân loại
Loại bài viết
Số Trang
Số Ảnh
Số tiền:
Hệ số
Bút danh
Tên đơn vị
Số điện thoại
Email
Trạng thái
Số lượt người đọc
FriendlyName
Approval Status
Attachments
Content Type: Tin Tức
Untitled 1
2668945 6
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0