Video mới

{{ x.Title }}

Danh sách video

{{ item.Title }}
  
Attachments
  
  
Mô tả
  
  
  
  
  
/PublishingImages/2021-12/congnghiepBD_Key_03122021045331.jpgAttachment142
11/26/2021Giới thiệuNoCông nghiệp Bình Dương - 5 năm tăng tốc
/PublishingImages/2021-12/noidungbaocao_Key_03122021050019.jpgAttachment143
11/26/2021Giới thiệuNoCác nội dung chính của Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội
/PublishingImages/2021-12/noidungbaocao_Key_03122021050019.jpgAttachment145
Ban tuyên giáo tập huấn về tư tưởng HCM
7/12/2023Giới thiệuNoBan tuyên giáo tập huấn về tư tưởng HCM
/PublishingImages/2021-12/noidungbaocao_Key_03122021050019.jpgAttachment146
7/12/2023Giới thiệuNoBáo cáo vùng sáng tạo Bình Dương
/PublishingImages/2021-12/noidungbaocao_Key_03122021050019.jpgAttachment147
7/12/2023Giới thiệuNoBình Dương tăng cường kết nối đào tạo lao động
/PublishingImages/2021-12/noidungbaocao_Key_03122021050019.jpgAttachment148
7/12/2023Giới thiệuNoBình Dương cải thiện chỉ số PAPI
/PublishingImages/2021-12/noidungbaocao_Key_03122021050019.jpgAttachment149
7/12/2023Giới thiệuNoBình Dương chăm lo hộ nghèo Gia đình Chính sách
/PublishingImages/2021-12/noidungbaocao_Key_03122021050019.jpgAttachment150
7/12/2023Giới thiệuNoBình Dương đảm bảo an sinh xã hội
/PublishingImages/2021-12/noidungbaocao_Key_03122021050019.jpgAttachment151
7/12/2023Giới thiệuNoBình Dương sắc xuân hội tụ
/PublishingImages/2021-12/noidungbaocao_Key_03122021050019.jpgAttachment152
7/12/2023Giới thiệuNoBình Dương triển khai Công tác Tổ Chức Xây dựng Đảng
/PublishingImages/2021-12/noidungbaocao_Key_03122021050019.jpgAttachment153
7/12/2023Giới thiệuNoBình Dương tăng cường phòng chống dịch bệnh
/PublishingImages/2021-12/noidungbaocao_Key_03122021050019.jpgAttachment154
7/12/2023Giới thiệuNoBí Thử Tỉnh Ủy thăm Chúc tết các Ban Đảng
/PublishingImages/2021-12/noidungbaocao_Key_03122021050019.jpgAttachment155
7/12/2023Giới thiệuNoBộ Y tế yêu cầu tiêm khám mũi 3, 4
/PublishingImages/2021-12/noidungbaocao_Key_03122021050019.jpgAttachment156
7/12/2023Giới thiệuNoCác tổ chức Tôn giáo Thăm, Chúc tết Lãnh Đạo Tỉnh
/PublishingImages/2021-12/noidungbaocao_Key_03122021050019.jpgAttachment157
7/12/2023Giới thiệuNoChào Mừng Đại Hội Đảng Các Cấp
/PublishingImages/2021-12/noidungbaocao_Key_03122021050019.jpgAttachment158
7/12/2023Giới thiệuNoChuẩn bị nhân sự Cấp ỦY
/PublishingImages/2021-12/noidungbaocao_Key_03122021050019.jpgAttachment159
7/12/2023Giới thiệuNoChủ động nguồn oxy dịp Tết Nguyên Đán
/PublishingImages/2021-12/noidungbaocao_Key_03122021050019.jpgAttachment160
7/12/2023Giới thiệuNoChương trình xuân với trẻ em khó khăn
/PublishingImages/2021-12/noidungbaocao_Key_03122021050019.jpgAttachment161
7/12/2023Giới thiệuNoChủ tịch Thành phố Thủ Dầu Một đối thoại nhân dân
/PublishingImages/2021-12/noidungbaocao_Key_03122021050019.jpgAttachment162
7/12/2023Giới thiệuNoChuyến xe 0 đồng
/PublishingImages/2021-12/noidungbaocao_Key_03122021050019.jpgAttachment163
7/12/2023Giới thiệuNoCổ động đại hội
/PublishingImages/2021-12/noidungbaocao_Key_03122021050019.jpgAttachment164
7/12/2023Giới thiệuNoCông nhân Lao động Xây dựng và Phát triển Bình Dương
/PublishingImages/2021-12/noidungbaocao_Key_03122021050019.jpgAttachment165
7/12/2023Giới thiệuNoCông ty Tokyu Chúc tết Lãnh Đạo Tỉnh
/PublishingImages/2021-12/noidungbaocao_Key_03122021050019.jpgAttachment166
7/12/2023Giới thiệuNoCùng trẻ em khó khăn vượt qua dịch
/PublishingImages/2021-12/noidungbaocao_Key_03122021050019.jpgAttachment167
7/12/2023Giới thiệuNoĐại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Sông Bé Lần Thứ V
/PublishingImages/2021-12/noidungbaocao_Key_03122021050019.jpgAttachment168
7/12/2023Giới thiệuNoĐại biểu Hội Đồng Nhân Dân tiếp xúc cử tri An Sơn
/PublishingImages/2021-12/noidungbaocao_Key_03122021050019.jpgAttachment169
7/12/2023Giới thiệuNoĐại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Bình Dương Lần Thứ VII
/PublishingImages/2021-12/noidungbaocao_Key_03122021050019.jpgAttachment170
7/12/2023Giới thiệuNoĐại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Bình Dương Lần Thứ VIII
/PublishingImages/2021-12/noidungbaocao_Key_03122021050019.jpgAttachment171
7/12/2023Giới thiệuNoĐại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Bình Dương Lần Thứ XI
/PublishingImages/2021-12/noidungbaocao_Key_03122021050019.jpgAttachment172
7/12/2023Giới thiệuNoĐảng Bộ Sông Bé Lần 1
1 - 30Next