Sign In
31/05/2023 | Nguyễn Phúc
{{ getLanguage('VanBan_FontSize', 'Cỡ chữ', 'Font size') }}: {{ getLanguage('VanBan_Reduce', 'Giảm', 'reduce') }} (A-) {{ getLanguage('VanBan_Default', 'Mặc định', 'Default') }} (A) {{ getLanguage('VanBan_Inscrease', 'Tăng', 'Inscrease')}} (A+)
{{ getLanguage('VanBan_Contrast', 'Tương phản', 'Contrast') }}: {{ getLanguage('VanBan_IncreaseContrast', 'Tăng tương phản', 'Increase the contrast') }} (Tăng tương phản+) 
                      {{ getLanguage('VanBan_ReduceContrast', 'Giảm tương phản', 'Reduce the contrast') }}
                    (Giảm tương phản-)
Thông cáo Báo chí kỳ họp thứ 18 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương

Ngày 30/5/2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương đã họp Kỳ thứ 18. Đồng chí Hồ Quang Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bình Dương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1- Xem xét kết quả kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Giáo và 02 Đảng bộ xã: An Long, Tân Hiệp. UBKT Tỉnh ủy nhận thấy bên cạnh những ưu điểm, các cấp ủy được kiểm tra còn một số khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ  việc quản lý, sử dụng tài chính của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu: Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Giáo và 02 Đảng bộ xã: An Long, Tân Hiệp cần phát huy những ưu điểm và nghiêm túc, rút kinh nghiệm, sớm khắc phục kịp thời những khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra; đồng thời, báo cáo kết quả khắc phục những khuyết điểm, hạn chế về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo quy định.

2- Xem xét kết quả giải quyết tố cáo đồng chí Đặng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Hiện chưa đủ căn cứ kết luận đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với đồng chí Đặng Trung Dũng, báo cáo kết quả về UBKT Tỉnh ủy.

 3- Xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với 02 đồng chí:

- Trần Văn Vân, nguyên Bí thư Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2010 - 2015, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước.

- Nguyễn Thị Mai Linh, nguyên Bí thư Chi bộ Kho bạc Nhà nước huyện Bù Đăng nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

Hai đồng chí: Trần Văn Vân và Nguyễn Thị Mai Linh trong thời gian giữ chức vụ đã vi phạm việc thực thi chức trách nhiệm vụ được giao. Với cương vị người đứng đầu tổ chức Đảng và chính quyền của cơ quan, đơn vị đã để xảy ra trường hợp cán bộ thuộc quyền quản lý vi phạm pháp luật, bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Những vi phạm, khuyết điểm của 02 đồng chí đã gây hậu quả nghiêm trọng, gây nhiều bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước nơi đã công tác. Vi phạm của 02 đồng chí cần phải xem xét, thi hành kỷ luật. Căn cứ quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với 02 đồng chí: Vân, Linh. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra hành vi vi phạm của đồng chí Trần Văn Vân tính đến ngày 30/5/2023 UBKT Tỉnh ủy tiến hành xem xét thi hành kỷ luật đã quá thời hiệu kỷ luật (05 năm) theo quy định. Do đó, UBKT Tỉnh ủy không ban hành Quyết định kỷ luật đối với đồng chí Vân. UBKT Tỉnh ủy ban hành Quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đối với đồng chí Linh và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật về mặt Chính quyền đối với đồng chí Nguyễn Thị Mai Linh theo quy định. 

4- Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy Bình Dương đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

                                                                                                                                                                                    

{{ getLanguage('VanBan_SendFeedbackArticle', 'Gửi góp ý bình luận bài viết', 'Send feedback article')}}

{{Comment.Captcha}}

{{ getLanguage('VanBan_ListComment', 'Danh sách bình luận', 'List comment')}}

{{dataItem.FullName}} ({{dataItem.Email}}) {{dataItem.CreatTime}}

{{ getLanguage('VanBan_ArticleOther', 'Tin khác', 'Article other')}}

Tiêu đề
Hình ảnh
Chú thích ảnh
Tóm tắt
Nội dung
Link thay thế nội dung
Ngày xuất bản
Tin nổi bật
Tác giả
Phân loại
Loại bài viết
Số Trang
Số Ảnh
Số tiền:
Hệ số
Bút danh
Tên đơn vị
Số điện thoại
Email
Trạng thái
Số lượt người đọc
FriendlyName
Approval Status
Attachments
Content Type: Tin Tức
Untitled 1
2470622 338
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0