Sign In
11/07/2023 | Phạm Hồng Lộc
{{ getLanguage('VanBan_FontSize', 'Cỡ chữ', 'Font size') }}: {{ getLanguage('VanBan_Reduce', 'Giảm', 'reduce') }} (A-) {{ getLanguage('VanBan_Default', 'Mặc định', 'Default') }} (A) {{ getLanguage('VanBan_Inscrease', 'Tăng', 'Inscrease')}} (A+)
{{ getLanguage('VanBan_Contrast', 'Tương phản', 'Contrast') }}: {{ getLanguage('VanBan_IncreaseContrast', 'Tăng tương phản', 'Increase the contrast') }} (Tăng tương phản+) 
                      {{ getLanguage('VanBan_ReduceContrast', 'Giảm tương phản', 'Reduce the contrast') }}
                    (Giảm tương phản-)
Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn

Nhằm chủ động nắm chắc tình hình, đánh giá kết quả triển khai, thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, cũng như hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của các địa phương; Ban Nội chính Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Vừa qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức giám sát trực tiếp đối với 02 địa phương Thành ủy Tân Uyên và Thị ủy Bến Cát về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác nội chính, cải cách tư pháp. Đoàn giám sát do đồng chí Võ Văn Bá – UVTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh làm Trưởng đoàn và có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo của các cơ quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Sở Tài chính.

1 TAN UYEN.jpg

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn giám sát tại Thành ủy Tân Uyên


Những kết quả nổi bật:

- Qua giám sát cho thấy Công tác nội chính, cải cách tư pháp trên địa bàn luôn được cấp ủy các địa phương quan tâm theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời; các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về lĩnh vực này được địa phương triển khai, quán triệt đầy đủ, nhất là Kết luận số 15-KL/TW, ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới; Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; đồng thời ban hành các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Ngoài ra, các địa phương đã chủ động ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, chỉ thị để chỉ đạo, triển khai các giải pháp đảm bảo tình hình an ninh trật tự và cải cách tư pháp phù hợp đặc điểm tình hình của địa phương.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững, ổn định và chủ động; Các cơ quan chức năng đã chủ động, phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng; Việc tấn công trấn áp tội phạm, tuần tra kiểm soát, kiểm tra hành chính thực hiện thường xuyên gắn với việc triển khai có hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự hàng năm; Công tác điều tra, khám phá án đạt tỷ lệ cao (Tân Uyên đạt 90,46%, Bến Cát đạt 94,96%); các tội phạm, vi phạm về ma túy, môi trường được phát hiện, xử lý kịp thời.

- Các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các mô hình đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở như: Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy, Đội Công nhân xung kích, Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, Câu lạc bộ chủ nhà trọ về an ninh trật tự,…tiếp tục được duy trì, hoạt động hiệu quả. Qua đó, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân cùng chung tay vào công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tổ tuần tra đặc biệt 171 được thành lập, bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực.

           - Công tác cải cách tư pháp được quan tâm thực hiện; Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, không xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; các vụ án, vụ việc trọng điểm, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết kịp thời; chất lượng được nâng lên, đội ngũ cán bộ tư pháp luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ, chưa phát hiện trường hợp tiêu cực trong hoạt động tư pháp. Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, hỗ trợ kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất cho các cơ quan tư pháp.

2 TAN UYEN.jpg
3 BEN CAT.jpg
Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc

        Các địa phương đã kiến nghị Đoàn giám sát nhiều vấn đề liên quan đến chế độ hỗ trợ cho cán bộ tư pháp, biên chế, đầu tư, trang bị cơ sở vật chất cho các cơ quan tư pháp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay; mô hình, tổ chức hoạt động của Tổ Nội chính cấp huyện,…

4 TAN UYEN.jpg

Đ/c Võ Văn Bá – UVTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận

        Phát biểu kết luận, đồng chí Võ Văn Bá – UVTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của địa phương; đồng thời đề nghị cấp ủy địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án để triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương, có phân công nhiệm vụ rõ ràng, chặt chẽ; thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. 


{{ getLanguage('VanBan_SendFeedbackArticle', 'Gửi góp ý bình luận bài viết', 'Send feedback article')}}

{{Comment.Captcha}}

{{ getLanguage('VanBan_ListComment', 'Danh sách bình luận', 'List comment')}}

{{dataItem.FullName}} ({{dataItem.Email}}) {{dataItem.CreatTime}}

{{ getLanguage('VanBan_ArticleOther', 'Tin khác', 'Article other')}}

Tiêu đề
Hình ảnh
Chú thích ảnh
Tóm tắt
Nội dung
Link thay thế nội dung
Ngày xuất bản
Tin nổi bật
Tác giả
Phân loại
Loại bài viết
Số Trang
Số Ảnh
Số tiền:
Hệ số
Bút danh
Tên đơn vị
Số điện thoại
Email
Trạng thái
Số lượt người đọc
FriendlyName
Approval Status
Attachments
Content Type: Tin Tức
Untitled 1
2668921 10
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0