Sign In
03/06/2024 | Văn Thị Thùy Trinh
{{ getLanguage('VanBan_FontSize', 'Cỡ chữ', 'Font size') }}: {{ getLanguage('VanBan_Reduce', 'Giảm', 'reduce') }} (A-) {{ getLanguage('VanBan_Default', 'Mặc định', 'Default') }} (A) {{ getLanguage('VanBan_Inscrease', 'Tăng', 'Inscrease')}} (A+)
{{ getLanguage('VanBan_Contrast', 'Tương phản', 'Contrast') }}: {{ getLanguage('VanBan_IncreaseContrast', 'Tăng tương phản', 'Increase the contrast') }} (Tăng tương phản+) 
                      {{ getLanguage('VanBan_ReduceContrast', 'Giảm tương phản', 'Reduce the contrast') }}
                    (Giảm tương phản-)
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương công bố các quyết định sắp xếp, tổ chức bộ máy

Sáng ngày 3/6/2024, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị công bố các quyết định sắp xếp, tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo Quy định số 23-QĐ/TU, ngày 26/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Như vậy trước đây, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có 3 phòng chuyên môn thì nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thành lập 04 phòng chuyên môn trực thuộc ban gồm: Phòng Lý luận chính trị, lịch sử Đảng; Phòng Tuyên truyền, Báo chí – Xuất bản; Phòng Khoa giáo, Văn hoá – Văn nghệ; Văn phòng, Thông tin – Tổng hợp.

362024.2.JPG

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao các quyết định bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ

Cùng với việc công bố quyết định thành lập các phòng chuyên môn trực thuộc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo các phòng được sắp xếp. Qua đó, bổ nhiệm đồng chí Trần Trọng Tuấn, Trưởng phòng Chuyên môn 1 giữ chức vụ Chánh Văn phòng, Thông tin – Tổng hợp, đồng chí Lê Tấn Linh, Trưởng phòng Chuyên môn 3 giữ chức vụ Trưởng phòng Tuyên truyền, Báo chí – Xuất bản; phân công đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, phó trưởng phòng phụ trách phòng Chuyên môn 2 giữ chức vụ Phó trưởng phòng phụ trách phòng Khoa giáo, Văn hoá – Văn nghệ, phân công đồng chí Nguyễn Quang Huy, Phó trưởng phòng Chuyên môn 3 giữ chức vụ Phó trưởng phòng phụ trách phòng Lý luận chính trị, lịch sử Đảng.

362024.3.JPG

Các đồng chí lãnh đạo Ban chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chúc mừng và  đề nghị các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo các phòng không ngừng phấn đấu, rèn luyện, trau dồi kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn; đoàn kết, nhất trí trong tập thể, trước hết là đoàn kết, nhất trí trong lãnh đạo phòng để thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Văn Thị Thùy Trinh - BTGTU


{{ getLanguage('VanBan_SendFeedbackArticle', 'Gửi góp ý bình luận bài viết', 'Send feedback article')}}

{{Comment.Captcha}}

{{ getLanguage('VanBan_ListComment', 'Danh sách bình luận', 'List comment')}}

{{dataItem.FullName}} ({{dataItem.Email}}) {{dataItem.CreatTime}}

{{ getLanguage('VanBan_ArticleOther', 'Tin khác', 'Article other')}}

Tiêu đề
Hình ảnh
Chú thích ảnh
Tóm tắt
Nội dung
Link thay thế nội dung
Ngày xuất bản
Tin nổi bật
Tác giả
Phân loại
Loại bài viết
Số Trang
Số Ảnh
Số tiền:
Hệ số
Bút danh
Tên đơn vị
Số điện thoại
Email
Trạng thái
Số lượt người đọc
FriendlyName
Approval Status
Attachments
Content Type: Tin Tức
Untitled 1
2668966 8
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0