Sign In
07/05/2024 | Nguyễn Thanh Sang
{{ getLanguage('VanBan_FontSize', 'Cỡ chữ', 'Font size') }}: {{ getLanguage('VanBan_Reduce', 'Giảm', 'reduce') }} (A-) {{ getLanguage('VanBan_Default', 'Mặc định', 'Default') }} (A) {{ getLanguage('VanBan_Inscrease', 'Tăng', 'Inscrease')}} (A+)
{{ getLanguage('VanBan_Contrast', 'Tương phản', 'Contrast') }}: {{ getLanguage('VanBan_IncreaseContrast', 'Tăng tương phản', 'Increase the contrast') }} (Tăng tương phản+) 
                      {{ getLanguage('VanBan_ReduceContrast', 'Giảm tương phản', 'Reduce the contrast') }}
                    (Giảm tương phản-)
Thông báo điều chỉnh nhu cầu xét tuyển viên chức năm 2024

​.

THÔNG BÁO

Điều chỉnh nhu cầu xét tuyển viên chức sự nghiệp các đơn vị
Khối Đảng - Đoàn thể năm 2024
-----

 

Căn cứ Kế hoạch số 149-KH/TU ngày 17/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Xét tuyển viên chức sự nghiệp các đơn vị Khối Đảng - Đoàn thể năm 2024, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo số 487-TB/BTCTU, ngày 19/4/2024 về nhu cầu xét tuyển viên chức sự nghiệp các đơn vị Khối Đảng - Đoàn thể năm 2024.

Do một số đơn vị điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo điều chỉnh nhu cầu xét tuyển viên chức sự nghiệp các đơn vị Khối Đảng - Đoàn thể năm 2024 của Trung tâm Chính trị huyện Phú Giáo.

(Đính kèm bảng tổng hợp nhu cầu vị trí việc làm cần tuyển)

Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 487-TB/BTCTU, ngày 19/4/2024 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Trên đây là Thông báo điều chỉnh nhu cầu xét tuyển viên chức sự nghiệp các đơn vị Khối Đảng - Đoàn thể năm 2024

TB 498 dieu chinh nhu cau xet tuyen vien chuc.signed.pdf


{{ getLanguage('VanBan_SendFeedbackArticle', 'Gửi góp ý bình luận bài viết', 'Send feedback article')}}

{{Comment.Captcha}}

{{ getLanguage('VanBan_ListComment', 'Danh sách bình luận', 'List comment')}}

{{dataItem.FullName}} ({{dataItem.Email}}) {{dataItem.CreatTime}}

{{ getLanguage('VanBan_ArticleOther', 'Tin khác', 'Article other')}}

Tiêu đề
Hình ảnh
Chú thích ảnh
Tóm tắt
Nội dung
Link thay thế nội dung
Ngày xuất bản
Tin nổi bật
Tác giả
Phân loại
Loại bài viết
Số Trang
Số Ảnh
Số tiền:
Hệ số
Bút danh
Tên đơn vị
Số điện thoại
Email
Trạng thái
Số lượt người đọc
FriendlyName
Approval Status
Attachments
Content Type: Tin Tức
Untitled 1
2668973 12
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0