Sign In
23/04/2024 | Phạm Hồng Lộc
{{ getLanguage('VanBan_FontSize', 'Cỡ chữ', 'Font size') }}: {{ getLanguage('VanBan_Reduce', 'Giảm', 'reduce') }} (A-) {{ getLanguage('VanBan_Default', 'Mặc định', 'Default') }} (A) {{ getLanguage('VanBan_Inscrease', 'Tăng', 'Inscrease')}} (A+)
{{ getLanguage('VanBan_Contrast', 'Tương phản', 'Contrast') }}: {{ getLanguage('VanBan_IncreaseContrast', 'Tăng tương phản', 'Increase the contrast') }} (Tăng tương phản+) 
                      {{ getLanguage('VanBan_ReduceContrast', 'Giảm tương phản', 'Reduce the contrast') }}
                    (Giảm tương phản-)
Tiếp tục triển khai thành lập Hội Luật gia cấp huyện

​Sáng ngày 19/4, tại thành phố Tân Uyên, Ban vận động thành lập Hội Luật gia thành phố Tân Uyên tổ chức thành công Đại hội Hội Luật gia thành phố Tân Uyên lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024- 2029.

​Hội Luật gia thành phố Tân Uyên là tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp nhằm tập hợp, đoàn kết các luật gia đã và đang làm công tác pháp luật trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tự nguyện hoạt động nhằm góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quyền con người, bảo vệ quyền tự do, dân chủ của nhân dân, xây dựng nền khoa học pháp lý, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn mình; bảo vệ chủ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên. Hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn thành phố Tân Uyên.

Ban chấp hành Hội Luật gia thành phố Tân Uyên nhiệm kỳ 2024 – 2029 ra mắt Đại hội.jpg

Ban chấp hành Hội Luật gia thành phố Tân Uyên nhiệm kỳ 2024 – 2029 ra mắt Đại hội


Đại hội đã thông qua Quy chế hoạt động, Chương trình hoạt động, Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia thành phố nhiệm kỳ 2014 – 2029. Đặc biệt, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Luật gia thành phố Tân Uyên lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024-2029 với 11 luật gia, Ban Thường vụ Hội Luật gia thành phố với 7 luật gia, Ban kiểm tra Hội luật gia thành phố với 3 thành viên. Theo đó, luật gia Huỳnh Sơn Tây được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Luật gia thành phố nhiệm kỳ 2024-2029.

* Chiều cùng ngày, Ban vận động thành lập Hội Luật gia TP.Thủ Dầu Một cũng tổ chức Đại hội Hội Luật gia TP.Thủ Dầu Một lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024- 2029. 

a3.jpg

Ban chấp hành Hội Luật gia thành phố Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2024 – 2029 ra mắt Đại hội


Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Luật gia TP. Thủ Dầu Một lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024-2029 với 11 luật gia, Ban Thường vụ Hội Luật gia thành phố 7 luật gia, Ban kiểm tra Hội luật gia 3 thành viên. Luật gia Nguyễn Thanh Phượng được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Luật gia thành phố nhiệm kỳ 2024-2029.

* Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về việc thành lập Hội Luật gia cấp huyện, đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 5 Hội Luật gia cấp huyện gồm: thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Tân Uyên, thị xã Bến Cát, huyện Dầu Tiếng, huyện Bắc Tân Uyên.​


{{ getLanguage('VanBan_SendFeedbackArticle', 'Gửi góp ý bình luận bài viết', 'Send feedback article')}}

{{Comment.Captcha}}

{{ getLanguage('VanBan_ListComment', 'Danh sách bình luận', 'List comment')}}

{{dataItem.FullName}} ({{dataItem.Email}}) {{dataItem.CreatTime}}

{{ getLanguage('VanBan_ArticleOther', 'Tin khác', 'Article other')}}

Tiêu đề
Hình ảnh
Chú thích ảnh
Tóm tắt
Nội dung
Link thay thế nội dung
Ngày xuất bản
Tin nổi bật
Tác giả
Phân loại
Loại bài viết
Số Trang
Số Ảnh
Số tiền:
Hệ số
Bút danh
Tên đơn vị
Số điện thoại
Email
Trạng thái
Số lượt người đọc
FriendlyName
Approval Status
Attachments
Content Type: Tin Tức
Untitled 1
2669021 17
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0