Sign In
11/12/2023 | Nguyễn Thị Thu Thủy
{{ getLanguage('VanBan_FontSize', 'Cỡ chữ', 'Font size') }}: {{ getLanguage('VanBan_Reduce', 'Giảm', 'reduce') }} (A-) {{ getLanguage('VanBan_Default', 'Mặc định', 'Default') }} (A) {{ getLanguage('VanBan_Inscrease', 'Tăng', 'Inscrease')}} (A+)
{{ getLanguage('VanBan_Contrast', 'Tương phản', 'Contrast') }}: {{ getLanguage('VanBan_IncreaseContrast', 'Tăng tương phản', 'Increase the contrast') }} (Tăng tương phản+) 
                      {{ getLanguage('VanBan_ReduceContrast', 'Giảm tương phản', 'Reduce the contrast') }}
                    (Giảm tương phản-)
Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức công bố ứng dụng Văn phòng số và Bộ thủ tục hành chính, Quy trình giải quyết công việc trong các cơ quan Đảng - Đoàn thể tỉnh Bình Dương

​Trong không khí phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ, kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống các ngành: Ban Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2023), Ban Tổ chức (14/10/1930-14/10/2023), Ban Dân vận (15/10/1930-15/10/2023), Văn phòng cấp ủy (18/10/1930-18/10/2023), kỷ niệm: 75 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948-16/10/2023), 57 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính (05/01/1966-05/01/2023) và 40 năm ngày thành lập Ban Dân vận Tỉnh uỷ Sông Bé – Bình Dương (1983 – 2023).


Đồng chí Nguyễn Minh Thủy – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi họp mặt.

Chiều ngày 27/10/2023, tại Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Họp mặt để ôn lại truyền thống vẻ vang của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng, Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (1948 -2023), Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Ban Dân vận Tỉnh ủy Sông Bé – Bình Dương (1983-2023).  


Toàn cảnh buổi họp mặt

Nhằm ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành hoạt động của các cơ quan, tổ chức Đảng, đặc biệt là vận hành sử dụng hiệu quả các phần mềm công cụ hỗ trợ để nâng cao năng suất, hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra trong tình hình mới. Trong buổi lễ kỷ niệm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương Công bố Ứng dụng Văn phòng số và Bộ thủ tục hành chính, Quy trình giải quyết công việc trong các cơ quan Đảng - Đoàn thể tỉnh Bình Dương.

Với mục tiêu thay đổi phương thức làm việc của đơn vị, cơ quan Đảng từ văn bản giấy sang phương thức làm việc trên môi trường mạng, sử dụng văn bản điện tử. Nâng cao hiệu quả, chất lượng các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của các cấp ủy đảng gắn liền thực hiện cải cách hành chính trong Đảng. Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nhận thấy tầm quan trọng của việc chuyển đổi số, xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu của sự phát triển, là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tạo ra sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và phát triển bền vững của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã xây dựng và ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, xác định rõ quá trình chuyển đổi số nói chung, chuyển đổi số trong các cơ quan đảng của tỉnh nói riêng là một quá trình không thể đảo ngược, là tất yếu khách quan để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ứng dụng “Văn phòng số" đáp ứng 5 chức năng chính: (1) Chức năng họp trực tiếp giúp tạo cuộc họp và gửi toàn bộ tài liệu lên ứng dụng trước 03 ngày để đại biểu nghiên cứu, xem và góp ý trước hoặc trong cuộc họp; (2) Chức năng xin ý kiến được sử dụng để thực hiện Xin ý kiến Lãnh đạo xem xét và cho ý kiến trực tiếp trên ứng dụng. Khi đó bộ phận thư ký sẽ tổng hợp các ý kiến và ban hành văn bản triển khai thực hiện mà không cần tổ chức họp trực tiếp; (3) Chức năng biểu quyết dùng để thực hiện biểu quyết ngay trên ứng dụng; (4) Chức năng xử lý văn bản đến/xử lý đơn thư để chuyển những văn bản này cho lãnh đạo xem và cho ý kiến trên ứng dụng; (5) Chức năng thông tin  nhằm cung cấp hệ thống thông tin, Văn kiện Đảng và lịch làm việc giúp cho người dùng dễ dàng khai thác, thu thập thông tin cần thiết đáp ứng nhu cầu chuyên môn, nghiệp vụ.

Việc thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách thủ tục hành chính trong Đảng được quan tâm đẩy mạnh. Đến nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phê duyệt và ban hành 14 qui trình xử lý công việc của các cơ quan khối Đảng để thống nhất thực hiện và 32 qui trình giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, từng bước góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của cơ quan và công tác tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy.

Với những thành quả trên, Bình Dương quyết tâm đưa ra các mục tiêu và các giải pháp trong thời gian tới như sau:

Thứ nhất,  thực hiện nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu của Tỉnh ủy, rà soát toàn bộ thiết bị đầu cuối của người dùng để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Thứ hai, tập trung triển khai rộng rãi ứng dụng Văn phòng số đến các cán bộ, đảng viên, cơ quan tổ chức đảng như các Ban xây dựng Đảng và các huyện, thị, thành ủy, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội chữ thập đỏ tỉnh sao cho kịp tiến độ bắt đầu sử dụng vào ngày 01/11/2023.

Thứ ba, thực hiện triển khai các phần mềm do Văn phòng Trung ương chuyển giao như Hệ thống tin điều hành tác nghiệp,

Thứ tư, thực hiện hình thành cơ sở dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống; triển khai các mẫu biểu báo cáo điện tử trên hệ thống IOC; Quy trình hóa, điện tử hóa toàn bộ qui trình giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết công việc được thực hiện trên môi trường mạng trực tuyến, toàn trình và liên thông đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin tuyệt đối.


Lễ công bố Ứng dụng Văn phòng số và Bộ thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc trong các cơ quan - đoàn thể

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện nghi lễ chính thức công bố Ứng dụng Văn phòng số và Bộ thủ tục hành chính trong các cơ quan Đảng - Đoàn thể tỉnh Bình Dương và Ứng dụng Văn phòng số và Bộ thủ tục hành chính trong các cơ quan Đảng - Đoàn thể tỉnh Bình Dương đã được kích hoạt và đã hiện diện trên bản đồ mạng máy tính Việt Nam và thế giới, góp phần quan trọng vào quá trình cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng tỉnh Bình Dương.


{{ getLanguage('VanBan_SendFeedbackArticle', 'Gửi góp ý bình luận bài viết', 'Send feedback article')}}

{{Comment.Captcha}}

{{ getLanguage('VanBan_ListComment', 'Danh sách bình luận', 'List comment')}}

{{dataItem.FullName}} ({{dataItem.Email}}) {{dataItem.CreatTime}}

{{ getLanguage('VanBan_ArticleOther', 'Tin khác', 'Article other')}}

Tiêu đề
Hình ảnh
Chú thích ảnh
Tóm tắt
Nội dung
Link thay thế nội dung
Ngày xuất bản
Tin nổi bật
Tác giả
Phân loại
Loại bài viết
Số Trang
Số Ảnh
Số tiền:
Hệ số
Bút danh
Tên đơn vị
Số điện thoại
Email
Trạng thái
Số lượt người đọc
FriendlyName
Approval Status
Attachments
Content Type: Tin Tức
Untitled 1
2668812 7
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0