Sign In
20/11/2023 | Văn Thị Thùy Trinh
{{ getLanguage('VanBan_FontSize', 'Cỡ chữ', 'Font size') }}: {{ getLanguage('VanBan_Reduce', 'Giảm', 'reduce') }} (A-) {{ getLanguage('VanBan_Default', 'Mặc định', 'Default') }} (A) {{ getLanguage('VanBan_Inscrease', 'Tăng', 'Inscrease')}} (A+)
{{ getLanguage('VanBan_Contrast', 'Tương phản', 'Contrast') }}: {{ getLanguage('VanBan_IncreaseContrast', 'Tăng tương phản', 'Increase the contrast') }} (Tăng tương phản+) 
                      {{ getLanguage('VanBan_ReduceContrast', 'Giảm tương phản', 'Reduce the contrast') }}
                    (Giảm tương phản-)
Kế hoạch thi sáng tác, thiết kế bộ nhận diện về tỉnh Bình Dương

​​Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương thông báo Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác, thiết kế bộ nhận diện về tỉnh.

​Cuộc thi nhằm chọn ra bộ nhận diện chính thức mang tính biểu tượng, đặc trưng về địa lý, kinh tế, văn hóa - xã hội và con người Bình Dương trong tiến trình phát triển; góp phần quan trọng trong việc giữ gìn, giới thiệu, quảng bá đậm nét bản sắc của tỉnh trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; Đồng thời phát huy tinh thần sáng tạo nghệ thuật của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Tỉnh tham gia sáng tác, thiết kế, sáng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật mang đậm bản sắc Bình Dương; khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng, thành tựu kinh tế - xã hội của Tỉnh cho các tầng lớp Nhân dân.

ANhNhandien_Key_20112023203847.png 


Đối tượng dự thi là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có khả năng và nguyện vọng tham gia Cuộc thi (trừ thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng nghệ thuật, Tổ thư ký và Tổ giúp việc). Các tác giả có thể dự thi theo hình thức cá nhân tự do hoặc theo nhóm. Không hạn chế độ tuổi thí sinh tham gia thi. Trường hợp dưới 18 tuổi phải có người giám hộ hợp pháp làm đại diện theo quy định pháp luật.

Cuộc thi được tổ chức theo 04 thể loại. Thể loại 1: Thiết kế biểu tượng (logo) tỉnh Bình Dương. Thể loại 2: Thiết kế linh vật của tỉnh Bình Dương. Thể loại 3: Thiết kế quà tặng của tỉnh Bình Dương. Thể loại 4: Ảnh đẹp tỉnh Bình Dương.

Từ tháng 10/2023 đến tháng 11/2023: Xây dựng, triển khai kế hoạch, thể lệ; thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng nghệ thuật cuộc thi.

Từ tháng 11/2023 đến ngày 15/3/2024: Phát động cuộc thi và tiếp nhận tác phẩm dự thi.

Từ ngày 15/3/2024 đến ngày 15/4/2024: Tổ chức chấm điểm, bình chọn tác phẩm dự thi.

Từ ngày 16/4/2024 đến ngày 30/4/2024: Báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức công bố kết quả và trao giải thưởng.​

Tải kế hoạch cuộc thi 1_KH._CUOC_THI_BO_NHAN_DIEN_trinh_ky_10.11.signed.pdf


Văn Thị Thuỳ Trinh - BTGTU

{{ getLanguage('VanBan_SendFeedbackArticle', 'Gửi góp ý bình luận bài viết', 'Send feedback article')}}

{{Comment.Captcha}}

{{ getLanguage('VanBan_ListComment', 'Danh sách bình luận', 'List comment')}}

{{dataItem.FullName}} ({{dataItem.Email}}) {{dataItem.CreatTime}}

{{ getLanguage('VanBan_ArticleOther', 'Tin khác', 'Article other')}}

Tiêu đề
Hình ảnh
Chú thích ảnh
Tóm tắt
Nội dung
Link thay thế nội dung
Ngày xuất bản
Tin nổi bật
Tác giả
Phân loại
Loại bài viết
Số Trang
Số Ảnh
Số tiền:
Hệ số
Bút danh
Tên đơn vị
Số điện thoại
Email
Trạng thái
Số lượt người đọc
FriendlyName
Approval Status
Attachments
Content Type: Tin Tức
Untitled 1
2470612 331
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0