Sign In
09/11/2023 | Văn Thị Thùy Trinh
{{ getLanguage('VanBan_FontSize', 'Cỡ chữ', 'Font size') }}: {{ getLanguage('VanBan_Reduce', 'Giảm', 'reduce') }} (A-) {{ getLanguage('VanBan_Default', 'Mặc định', 'Default') }} (A) {{ getLanguage('VanBan_Inscrease', 'Tăng', 'Inscrease')}} (A+)
{{ getLanguage('VanBan_Contrast', 'Tương phản', 'Contrast') }}: {{ getLanguage('VanBan_IncreaseContrast', 'Tăng tương phản', 'Increase the contrast') }} (Tăng tương phản+) 
                      {{ getLanguage('VanBan_ReduceContrast', 'Giảm tương phản', 'Reduce the contrast') }}
                    (Giảm tương phản-)
Giám sát công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lịch sử truyền thống Cách mạng trong học sinh, sinh viên năm 2023

Vừa qua, vào các ngày 02, 03 và 07-11-2023, Đoàn giám sát công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lịch sử truyền thống Cách mạng trong học sinh, sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học nghề, trung học phổ thông và trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên trên địa bàn tỉnh năm 2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bình Dương đã có buổi làm việc trực tiếp tại trường Đại học Thủ Dầu Một, Trường Cao Đẳng Nghề Việt Nam – Singapore, Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên thành phố Tân Uyên.

z4841031230106_2dc138a137c1fd3701ade6dfa2d40432.jpg

z4841031205866_ee219733c3873b029f779e147bddfac2.jpg

z4864083880676_a1e8ba5c6fb42fdb63c54ac807485672.jpg

z4864083850684_515f9b387a8db1bf9a32eb3e10432024 (1).jpg

Đoàn công tác làm việc tại thị ủy Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Cao đẳng Nghề Việt Nam - Singapore.

Đoàn giám sát do đồng chí Lê Thị Mộng Diễm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Thị Kim Nguyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn giám sát cùng các đồng chí là thành viên Đoàn giám sát.

Tiếp và làm việc với Đoàn tại các đơn vị có đại diện thường trực cấp ủy, cấp ủy đơn vị; đại diện lãnh đạo đơn vị và lãnh đạo các Đoàn thể chính trị các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học nghề, trung học phổ thông và trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục được giám sát.

Tại buổi làm việc với các Trường, Đoàn giám sát đã có buổi gặp gỡ trực tiếp với các sinh viên của trường Đại học Thủ Dầu Một, trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore và các em học sinh của Trường PTTH Huỳnh Văn Nghệ và Trung tâm GDNN - GDTX để lắng nghe tâm tư tình cảm và nhận thức của các em về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lịch sử truyền thống cách mạng.

Ngoài ra, Đoàn giám sát đã giám sát hồ sơ, tài liệu báo cáo của các trường theo nội dung yêu cầu; Báo cáo của đơn vị (được chọn giám sát) về những việc mà trường đã triển khai thực hiện theo phạm vi chức năng, thẩm quyền; Giám sát việc triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lịch sử truyền thống cách mạng cho học sinh, sinh viên; Các thành viên Đoàn giám sát trao đổi các nội dung trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lịch sử truyền thống Cách mạng cho học sinh, sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học nghề, trung học phổ thông và trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên trên địa bàn tỉnh; các đơn vị được giám sát cũng đã giải trình các nội dung đoàn giám sát đặt ra, đồng thời cũng đã nêu lên khó khăn vướng mắc và những đề xuất kiến nghị trong thời gian tới.


z4857714509326_f6c874bd8e510b6107bc8eeb03a32a48.jpg

z4857714525177_6af64646397ff9fe59069526f4400a07.jpg

z4857714518670_a40d6b6a17049a1489f5455fa9fec8b5.jpg

Đoàn công tác làm việc tại trường THPT Huỳnh Văn Nghệ và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên thành phố Tân Uyên.

Kết luận tại buổi làm việc, Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lịch sử truyền thống Cách mạng cho học sinh, sinh viên mà các đơn vị đã đạt được như trong báo cáo đã nêu. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các Chỉ thị của Trung ương đã được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, thể hiện trách nhiệm vai trò của người đứng đầu và của tập thể các trường trong lãnh đạo, chỉ đạo. Nhiệm vụ, giải pháp về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với đổi mới giáo dục và đào tạo trong Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" và Chương trình hành động số 81-CTHĐ/TU về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW,...
Thông qua chương trình giám sát, Đoàn giám sát sẽ đánh giá kết quả những mặt làm được, chưa được, nguyên nhân và kinh nghiệm của các địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục triển khai tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lịch sử truyền thống Cách mạng cho học sinh, sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học nghề, trung học phổ thông trên địa bàn Tỉnh trong thời gian tới.


Văn Thị Thuỳ Trinh - BTGTU

{{ getLanguage('VanBan_SendFeedbackArticle', 'Gửi góp ý bình luận bài viết', 'Send feedback article')}}

{{Comment.Captcha}}

{{ getLanguage('VanBan_ListComment', 'Danh sách bình luận', 'List comment')}}

{{dataItem.FullName}} ({{dataItem.Email}}) {{dataItem.CreatTime}}

{{ getLanguage('VanBan_ArticleOther', 'Tin khác', 'Article other')}}

Tiêu đề
Hình ảnh
Chú thích ảnh
Tóm tắt
Nội dung
Link thay thế nội dung
Ngày xuất bản
Tin nổi bật
Tác giả
Phân loại
Loại bài viết
Số Trang
Số Ảnh
Số tiền:
Hệ số
Bút danh
Tên đơn vị
Số điện thoại
Email
Trạng thái
Số lượt người đọc
FriendlyName
Approval Status
Attachments
Content Type: Tin Tức
Untitled 1
2470617 335
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0