Sign In
01/10/2023 | Văn Thị Thùy Trinh
{{ getLanguage('VanBan_FontSize', 'Cỡ chữ', 'Font size') }}: {{ getLanguage('VanBan_Reduce', 'Giảm', 'reduce') }} (A-) {{ getLanguage('VanBan_Default', 'Mặc định', 'Default') }} (A) {{ getLanguage('VanBan_Inscrease', 'Tăng', 'Inscrease')}} (A+)
{{ getLanguage('VanBan_Contrast', 'Tương phản', 'Contrast') }}: {{ getLanguage('VanBan_IncreaseContrast', 'Tăng tương phản', 'Increase the contrast') }} (Tăng tương phản+) 
                      {{ getLanguage('VanBan_ReduceContrast', 'Giảm tương phản', 'Reduce the contrast') }}
                    (Giảm tương phản-)
Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

​Sáng ngày  29-9-2023, Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. ​Tham dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành, huyện, thị xã, thành phố và các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Qua 03 năm triển khai 01-KL/TW, nhờ sự quan tâm của cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở, sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh đã thật sự chuyển biến rõ nét, có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ và phát huy tác dụng tích cực trong cuộc sống.

Những kết quả thiết thực từ việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã góp phần mang lại hiệu quả tích cực và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Qua sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, đã có 25/31 chỉ tiêu nhiệm kỳ đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong 03 năm qua, toàn tỉnh đã có 5.062 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng (trong đó có 3 tập thể và 04 cá nhân điển hình tiên tiến được Trung ương tặng Bằng khen). Đó là những tấm gương cán bộ, đảng viên, người lao động trong việc học tập và làm theo Bác, hy sinh lợi ích cá nhân vì việc chung, đi đầu trong cải cách hành chính, đổi mới lề lối, tác phong công tác, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực,…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả đã đạt được và ghi nhận những nỗ lực, tìm tòi sáng tạo trong tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của các cơ quan, đơn vị, địa phương thời gian qua. Để việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày càng đi vào chiều sâu, đạt kết quả cao hơn nữa, ông yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới. Cụ thể, tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và các văn bản liên quan, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các phong trào thi đua và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các hình thức đa dạng, phong phú, sinh động; xây dựng và triển khai thực hiện quy định về các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước", “Đề cương văn hóa Việt Nam”... Đồng thời, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa những việc làm tốt, những việc làm có ý nghĩa trong xã hội; hướng mạnh hoạt động về cơ sở, đảm bảo sát cơ sở, phù hợp với từng nhóm đối tượng và địa bàn dân cư, chú trọng đến đối tượng công nhân lao động ở các khu công nghiệp, ở các khu nhà trọ và người yếu thế.

1102023.1.jpg

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Lộc - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

1102023.2.jpg

Ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Lộc - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Dịp này, lãnh đạo tỉnh đã biểu dương và trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân; trao tặng bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 1 tập thể và 2 cá nhân; UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho 47 tập thể và 86 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

1102023.3.jpg 

1102023.4.jpg

Lãnh đạo tỉnh khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

{{ getLanguage('VanBan_SendFeedbackArticle', 'Gửi góp ý bình luận bài viết', 'Send feedback article')}}

{{Comment.Captcha}}

{{ getLanguage('VanBan_ListComment', 'Danh sách bình luận', 'List comment')}}

{{dataItem.FullName}} ({{dataItem.Email}}) {{dataItem.CreatTime}}

{{ getLanguage('VanBan_ArticleOther', 'Tin khác', 'Article other')}}

Tiêu đề
Hình ảnh
Chú thích ảnh
Tóm tắt
Nội dung
Link thay thế nội dung
Ngày xuất bản
Tin nổi bật
Tác giả
Phân loại
Loại bài viết
Số Trang
Số Ảnh
Số tiền:
Hệ số
Bút danh
Tên đơn vị
Số điện thoại
Email
Trạng thái
Số lượt người đọc
FriendlyName
Approval Status
Attachments
Content Type: Tin Tức
Untitled 1
2470649 351
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0