Sign In
09/08/2023 | Nguyễn Phúc
{{ getLanguage('VanBan_FontSize', 'Cỡ chữ', 'Font size') }}: {{ getLanguage('VanBan_Reduce', 'Giảm', 'reduce') }} (A-) {{ getLanguage('VanBan_Default', 'Mặc định', 'Default') }} (A) {{ getLanguage('VanBan_Inscrease', 'Tăng', 'Inscrease')}} (A+)
{{ getLanguage('VanBan_Contrast', 'Tương phản', 'Contrast') }}: {{ getLanguage('VanBan_IncreaseContrast', 'Tăng tương phản', 'Increase the contrast') }} (Tăng tương phản+) 
                      {{ getLanguage('VanBan_ReduceContrast', 'Giảm tương phản', 'Reduce the contrast') }}
                    (Giảm tương phản-)
Thông cáo Báo chí kỳ họp thứ 20 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương

Ngày 08/8/2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương đã họp Kỳ thứ 20. Đồng chí Lê Hồng Thông, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường tr​ực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bình Dương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1- Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy Quân sự Tỉnh và 02 đơn vị trực thuộc Đảng ủy Quân sự Tỉnh. UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm, các tổ chức đảng trên còn có một số khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức đảng được kiểm tra phát huy những ưu điểm và nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, sớm khắc phục kịp thời những khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra; đồng thời, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

2- Xem xét kết quả giải quyết tố cáo đối với đồng chí Bạch Văn Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện Bàu Bàng, Bí thư Chi bộ Tuyên giáo và đồng chí Lê Thị Thúy Hằng, đảng viên Chi bộ ấp Cầu Đôi thuộc Đảng ủy xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng. UBKT Tỉnh ủy nhận thấy:

Đồng chí Bạch Văn Nhân và đồng chí Lê Thị Thúy Hằng đã vi phạm quy định của Đảng, quy định những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm gương mẫu trong việc xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; vi phạm tiêu chuẩn đảng viên về đạo đức và lối sống lành mạnh …, gây dư luận xấu làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân, vi phạm của 02 đồng chí đến mức phải xử lý kỷ luật.

Căn cứ quy định của Đảng; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và kết quả thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo đối với đồng chí Bạch Văn Nhân. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Bàu Bàng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với đồng chí Lê Thị Thúy Hằng, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

3- Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy Bình Dương đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.


{{ getLanguage('VanBan_SendFeedbackArticle', 'Gửi góp ý bình luận bài viết', 'Send feedback article')}}

{{Comment.Captcha}}

{{ getLanguage('VanBan_ListComment', 'Danh sách bình luận', 'List comment')}}

{{dataItem.FullName}} ({{dataItem.Email}}) {{dataItem.CreatTime}}

{{ getLanguage('VanBan_ArticleOther', 'Tin khác', 'Article other')}}

Tiêu đề
Hình ảnh
Chú thích ảnh
Tóm tắt
Nội dung
Link thay thế nội dung
Ngày xuất bản
Tin nổi bật
Tác giả
Phân loại
Loại bài viết
Số Trang
Số Ảnh
Số tiền:
Hệ số
Bút danh
Tên đơn vị
Số điện thoại
Email
Trạng thái
Số lượt người đọc
FriendlyName
Approval Status
Attachments
Content Type: Tin Tức
Untitled 1
2668882 18
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0