Sign In
26/07/2023 | Nguyễn Phúc
{{ getLanguage('VanBan_FontSize', 'Cỡ chữ', 'Font size') }}: {{ getLanguage('VanBan_Reduce', 'Giảm', 'reduce') }} (A-) {{ getLanguage('VanBan_Default', 'Mặc định', 'Default') }} (A) {{ getLanguage('VanBan_Inscrease', 'Tăng', 'Inscrease')}} (A+)
{{ getLanguage('VanBan_Contrast', 'Tương phản', 'Contrast') }}: {{ getLanguage('VanBan_IncreaseContrast', 'Tăng tương phản', 'Increase the contrast') }} (Tăng tương phản+) 
                      {{ getLanguage('VanBan_ReduceContrast', 'Giảm tương phản', 'Reduce the contrast') }}
                    (Giảm tương phản-)
Thông cáo Báo chí kỳ họp thứ 19 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương

Ngày 25/7/2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương đã họp Kỳ thứ 19. Đồng chí Lê Hồng Thông, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bình Dương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1- Xem xét kết quả kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Dân vận Tỉnh ủy. UBKT Tỉnh ủy nhận thấy bên cạnh những ưu điểm, Ban Dân vận Tỉnh ủy còn một số khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quản lý, sử dụng tài chính của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu: Ban Dân vận Tỉnh ủy phát huy ưu điểm, đồng thời rút kinh nghiệm, sớm khắc phục và sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra; báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo quy định.

 2- Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy:

Đảng ủy Sở Tư pháp Tỉnh đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị Cơ quan; Đảng ủy Sở đã tiếp thu, tổ chức nghiên cứu, rà soát hạn chế, khuyết điểm, xác định nguyên nhân chủ quan, khách quan để xây dựng, ban hành kế hoạch khắc phục liên quan đến việc xây dựng và thực hiện các Quy chế của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, phân công trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, có thực hiện công tác kiện toàn các chức danh của Đảng ủy, Sở Tư pháp … Tuy nhiên, bên cạnh đó Đảng ủy Sở Tư pháp còn những hạn chế, khuyết điểm như: Đảng ủy Sở và các đồng chí đảng ủy viên chưa thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở chưa thống nhất quan điểm giải quyết một số vụ việc, chưa khắc phục những hạn chế, khuyết điểm mà các tổ chức đảng cấp trên đã chỉ ra.

Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm thuộc về Đảng ủy Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các đồng chí: Nguyễn Anh Hoa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; Nguyễn Quốc Trí, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; Nguyễn Thu Trang, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, nguyên Trưởng phòng Phổ biến Giáo dục Pháp luật; Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh còn hạn chế, thiếu sót trong việc hướng dẫn thủ tục xin ra khỏi đảng đối với đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu: Đảng ủy Sở Tư pháp kịp thời tổ chức khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra; tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với tập thể Đảng ủy Sở Tư pháp, Chi bộ Cơ quan Sở Tư pháp và các cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả về UBKT Tỉnh ủy; Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh rút kinh nghiệm về hạn chế, thiếu sót trên. 

3- Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy Bình Dương đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

                                                                                                                                                                                                                                   


{{ getLanguage('VanBan_SendFeedbackArticle', 'Gửi góp ý bình luận bài viết', 'Send feedback article')}}

{{Comment.Captcha}}

{{ getLanguage('VanBan_ListComment', 'Danh sách bình luận', 'List comment')}}

{{dataItem.FullName}} ({{dataItem.Email}}) {{dataItem.CreatTime}}

{{ getLanguage('VanBan_ArticleOther', 'Tin khác', 'Article other')}}

Tiêu đề
Hình ảnh
Chú thích ảnh
Tóm tắt
Nội dung
Link thay thế nội dung
Ngày xuất bản
Tin nổi bật
Tác giả
Phân loại
Loại bài viết
Số Trang
Số Ảnh
Số tiền:
Hệ số
Bút danh
Tên đơn vị
Số điện thoại
Email
Trạng thái
Số lượt người đọc
FriendlyName
Approval Status
Attachments
Content Type: Tin Tức
Untitled 1
2470595 318
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0