Về quy trình, thủ tục hành chính của Ban Nội chính Tỉnh uỷ01-QĐ/BNCTU10/13/2023 12:00 AMApproved
8
  
Thẩm định các nội dung liên quan đến công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Chữ thập đỏ Tỉnh và các Hội quần chúng do Ban Dân vận Tỉnh uỷ theo dõi, chỉ đạo trước khi trình Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ01 - QĐ/BDVTU9/25/2023 12:00 AMApproved
4
  
Về quy trình, thủ tục tiếp nhận, xử lý nghiệp vụ hành chính của cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bình Dương2016 -QĐ/BTCTU8/22/2023 12:00 AMApproved
26
  
Quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát  của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy02-QĐi/UBKTTU5/23/2023 12:00 AMApproved
7
  
Quyết định ban hành quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng,  giải quyết tố cáo của chi bộ839-QĐ/TU5/17/2023 12:00 AMApproved
13
  
Quyết định ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy828-QĐ/TU 5/15/2023 12:00 AMApproved
4
  
Quy định quản lý, khai thác, sử dụng Phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh06-QĐ/UBKTTW12/30/2022 12:00 AMApproved
7
  
Quyết định ban hành mẫu báo cáo thống kê về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng885-QĐ/UBKTTW12/29/2022 12:00 AMApproved
16
  
Quyết định ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở89-QĐ/TW12/1/2022 12:00 AMApproved
16
  
Quy định quản lý, vận hành Phần mềm thống kê số liệu và cập nhật, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê trong  Ngành Kiểm tra Đảng04-QĐ/UBKTTW11/21/2022 12:00 AMApproved
8
  
Quyết định ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 354-QD/UBKTTW12/22/2021 12:00 AMApproved
22
  
Quyết định ban hành Mẫu báo cáo kết quả giám sát, nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực 16-QĐ/UBKTTU7/5/2021 12:00 AMApproved
1
  
Quy định việc thẩm định, hiệp y nhân sự và khen thưởng03-QĐ/UBKTTU10/22/2019 12:00 AMApproved
6
  
Quyết định ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên1195-QĐ/ƯBKTTW6/11/2019 12:00 AMApproved
3
  
Quyết định ban hành bổ sung một số mẫu văn bản nghiệp vụ  về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng77-QĐ/UBKTTU5/7/2018 12:00 AMApproved
14
  
Quyết định Ban hành bổ sung một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng668-QĐ/UBKTTW12/1/2017 12:00 AMApproved
30
  
Quyết định ban hành “Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ  về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng”55-QĐ/UBKTTU3/30/2017 12:00 AMApproved
1
  
Quyết định ban hành "Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỹ luật đảng"359-QĐ/UBKTTW11/9/2016 12:00 AMApproved
37